Pulp Industries and Paper

Pulpindustrier og papir er opdelt i to dele: papirmasse og papirfremstilling. Pulpeprocessen er en proces, hvor et materiale, der er rig på fibre, såsom et materiale, underkastes forberedelse, kogning, vask, blegning og lignende til dannelse af en pulp, som kan anvendes til papirfremstilling. I papirfremstillingsprocessen udsættes opslæmningen, der sendes fra papirmasseafdelingen, til en proces med blanding, strømning, presning, tørring, oprulning osv. Til fremstilling af færdigt papir. Yderligere genvinder alkaligenvindingsenheden alkalivæsken i sortlud, der udledes efter massen til genbrug. Spildevandsbehandlingsafdelingen behandler spildevandet efter papirfremstilling for at opfylde de relevante nationale emissionsstandarder. De forskellige processer i ovennævnte papirproduktion er uundværlige for styringen af ​​reguleringsventilen.

Udstyr og NEWSWAY-ventil til papirmasseindustrien og papir

Vandrensningsstation: sommerfuglventil med stor diameter og portventil

Pulping workshop: papirmasseventil (Knivportventil)

Papirbutik: pulpeventil (knivspjældventil) og kugleventil

Alkali-genopretningsværksted: klodsventil og kugleventil

Kemisk udstyr: regulering af kontrolventiler og kugleventiler

Spildevandsbehandling: klodsventil, sommerfuglventil, portventil

Termisk kraftværk: stopventil